doporučuji:
Filmy online

'Allo! 'Allo! (britcom Haló, Haló)

'Lost

filmpub

www.bundastránky.cz

Simpsonovi

Jsem do tebe blázen (Mad About You)

www.newyorkrangers.cz

ocenění:
Cil Dne

Tip Dne

bannery:
bannery na vaąe stránky

předchozí epizoda
2 / 17
další epizoda
Oficiální název: Civil War
Český název:
Občanská válka
Oficiální označení:
#2M17 [AM217]

Napsali: David E. Kelley
Reľie: Billy Dickson

Guest Stars:
Jesse L. Martin - Dr. Greg Butters
Robert Costanzo - George Chisholm
Anson Mount - Kevin Wah
Carmen Argenziano - Harry Wah
Kurt Fuller - Bernard Marsh
Gibby Brand - soudce McKough
Maria Pitillo - Paula Hunt
Nelson Mashita - předseda poroty
Cissy Wellman - sekretářka


obsah epizody zpracoval dagvyk, za což mu náleží můj velký dík :)

Billy, Richard a John mluví v Richardově kanceláři o tom, jak se Billy s Ally políbili. Billy říká, že by byl rád, kdyby se to, o čem teď mluví, nedostalo mimo kancelář. Richard se tedy diví, proč o tom Billy vypráví, když nechce, aby to řekl někomu dalšímu. Navíc prohlásí, že říct o tom Georgii byl nesmysl, a vzápětí ho zajímá, jestli má Ally široký jazyk. "Ona má takový ten tlustý, vlhký a šťavnatý jazyk, že?" řekne, otočí se k Johnovi, který Ally taky kdysi políbil, a ptá se, jestli je jeho názor správný. John řekne, že mu to ani nepřipadalo jako polibek a že sál Allyin jazyk jenom proto, že má problémy se slintáním. Pak začne vzpomínat, jak na školním plese náhodou slízl své partnerce naslouchátko, a zatímco tuto příhodu barvitě líčí, Billy se zvedne a odejde.

Na ranní poradě Richard oznámí, že se k nim chystá "upocený muž" a požádá Nell, aby se ujala jeho případu, protože se nejlépe vyzná v daňovém právu. Nell se ptá, kdo je ten člověk. Richard odpoví, že ten muž se jmenuje George Chisolm a že se strašně potí. Nell to není moc příjemné a snaží se z případu vyzout, ale Richard ji nenechá. Zeptá se: "Ally, jak to bylo s tím velkým polibkem?" Všichni na něj s údivem pohlédnou, a tak se rychle opraví: "S případem!" Georgia očividně není šťastná. Ally odpoví, že její klient se nechce dohodnout a případ půjde před soud. Dodá, že by s tím potřebovala trochu pomoci a Richard určí jako přísedícího Billyho. Georgia s tím nesouhlasí. Přeruší je Elaine, že s Richardem nutně potřebuje mluvit Harry Wah.

Richard jde za Harrym. Harry mu vypráví o svém synovi, který měl vztah se ženou, a ona ho teď obviňuje ze znásilnění. Richard se začne smát a když se Harry ptá, co je na tom k smíchu, odpoví mu, že firma už zastupuje tu ženu. Ally jde zrovna kolem, Richard ji Harrymu představí a chce po Ally, aby z případu odstoupila kvůli střetu zájmů. Ally řekne, že to nebude možné. Richard pošeptá Harrymu, že stejně není dobrá, ale Ally to zaslechne.

V konferenční místnosti řeknou všichni Richardovi, že nemůžou zastupovat u soudu obě strany. Richard je ujistí, že obě strany si uvědomují, že může dojít ke konfliktu, a jako zástupce Harryho syna určí Georgiu a sebe jako přísedícího.

George Chisolm přijede za Nell. Když ho Elaine představí, George podává Nell svou upocenou ruku. Potom ho představí Ling. Nell pozve George k sobě do kanceláře, aby jí vysvětlil svůj případ. Souhlasí, aby se sešli s agentem IRS, ale obává se, že když uvidí Georgův pot, bude přesvědčen o jeho vině. Proto chce nejdříve jednat s agentem sama.

U soudu se soudce ještě snaží přesvědčit firmu, že není dobré zastupovat obě strany. Richard ale chce pokračovat. On a Ally se o tom ještě chvíli hádají, ale soudce je zastaví a případ odloží na odpoledne. Ally rozverně strčí do Richarda, jako by mu chtěla naznačit, že první kolo vyhráli.

Ally a její klientka Paula jsou v kavárně. Ally se zmíní, že odpůrce je úžasný. Paula v tom nevidí nic důležitého, ale Ally je přesvědčená, že porota si bude myslet, že s tak krásným mužem Paula určitě spát chtěla, a navrhuje vyrovnání. Paula s tím ale nesouhlasí. Říká, že pro tak bohatého muže by vyrovnání nebylo žádným trestem. Ally se s ní domluví na odpoledne a Paula odejde. K Ally se přidá John. Asi minutu spolu mluví a pak zazvoní telefon. Ally ho zvedne, ale tváří se zklamaně. "Kdo to nebyl?" ptá se John. Ally nechápe. John se znovu ptá, kdo je ten, který právě nevolal. Ally řekne, že už týden nemluvila s Gregem a že čekala, že zavolá. John se ptá, jestli je to kvůli tomu polibku. Ally je překvapená, že to John ví, ale on řekne, že už to vědí všichni. Ally se přizná, že o tom řekla Gregovi, a uvidí z Johnova čela vyskočit hodinovou kukačku. John poznamená, že na začátku bývá vztah nejvášnivější a že Greg by byl blázen, kdyby v něm pokračoval, když se Ally hned na začátku líbala s jiným.

Ally a Renee obědvají. Ally je zdrcená z toho, že se už dvakrát nemohla dovolat na Grega. Renee jí poradí, ať to zkusí znovu, ale Ally to neudělá.

Nell se sejde s agentem IRS. Projdou společně několik podrobností a agent usoudí, že by se měl sejít s Georgem.

Paula vypovídá před soudem. Vypráví, jak se seznámila s Kevinem na večírku a hned si padli do oka. Říká, že se snadno neseznamuje a docela ji vyděsilo, kolik společného mají. Dokonce prý si myslela, že on by mohl být ten pravý, kterého by si vzala. Strávili spolu dvě noci dlouhým povídáním a třetí noc se milovali. Teprve později zjistila, že to společné, co je spojovalo, vyčetl Kevin z chatu na internetu. Začal si s ní přes počítač povídat, přičemž předstíral, že je žena. Pak začne Paulu vyslýchat Georgia a chce vědět, jestli se jí Kevin ptal, zda si je jistá, že se s ním chce milovat. Paula odpoví, že na to se ptá každý muž. Další Georgiinou otázkou bylo, jestli je Kevin legrační. Na to Paula namítne, že neměl moc smysl pro humor. Georgia pokračuje, jestli se Paula někdy smála jeho vtipům, i když jí nepřipadaly směšné. Paula to připouští. Pak jí Georgia ještě připomene, že při rozhovoru s Kevinem předstírala zájem o fotbal. Chce tím jen soudu naznačit, že každý sem tam něco předstírá. Pak se otočí k Ally a řekne, že někteří dokonce podvádějí. Ally rozzlobeně vznese námitku. Pak vidí, že se Georgiina hlava změnila na kočičí a že na ni prská. I ona má kočičí hlavu a prská na Georgiu. Georgia se dál ptá, jestli Paula používala parfém, než šla na schůzku. Paula souhlasí. "Tak to jste možná voněla a vypadala lépe než jindy, předstírala jste, že i nezábavné věci jsou k smíchu, zajímala jste se o věci, o které se zajímal on - jste si jistá, že šel do postele skutečně s vámi?" John vstane: "Musím se omluvit. Paní Thomasová teď prošla manželskou krizí a to, myslím, vysvětluje její neadekvátní způsob kladení otázek. Jinak bývá velmi zdvořilá a příjemná." Georgia vznese námitku a soudce řekne všem, ať se uklidní.

Ling a Nell jsou v kanceláři s Georgem. George má na sobě jen kalhoty a Ling s Nell mají zástěry a kartáčují Georgovu kůži. Ling má na obličeji roušku jako chirurg a vysvětluje, že mast, kterou nanášejí, pomůže Georgovi, aby se tolik nepotil.

Ally přijde na toalety a potká tam Georgiu. Chce jít rovnou do kabinky, ale pak se otočí a řekne Georgii, že doufá, že si své porblémy budou řešit jinde než před soudem. "Pravda je, že jsem tě považovala za kamarádku," řekne Georgia, "a u soudu není dobré považovat obhájce druhé strany za kamarádku, takže pro mě bude jednodušší se na tebe dívat jako na podlou intrikánku, která políbila mého manžela."

John přijde za Richardem do kanceláře a ptá se ho, kdy mu naposledy dal dobrou radu. "Nikdy," odpoví Richard. John má strach, co způsobí tento případ. "Jsem lepší než ty, Richarde, a bojím se, že tento případ nás připraví nejen o nejlepšího klienta, ale může navíc ohrozit naše přátelství." Richard nechce připustit, že by byl John lepší než on, a začnou se hádat. Stojí s nosy blízko u sebe a Richard říká, že ať se stane cokoli, nenechá zničit jejich přátelství. Oba na sebe hledí za zvuku zvonů.

George přijde za Nell a Ling a pochvaluje si, že po té masti se celou noc nepotil. Ling ho ještě podrobí další zkoušce a klade mu velmi nepříjemné otázky.

U soudu vypovídá Kevin. Říká Richardovi, že nejlepší způsob, jak zapůsobit na dívku, je vnuknout jí pocit, že je ta nejdůležitější osoba na světě. A proto vstoupil na její chat, aby se dověděl něco o jejích zájmech. Richardovi se to nezdá být čestné a chce vědět, proč to udělal. Kevin vysvětluje, že viděl Paulu na několika večírcích a chtěl se s ní seznámit, ale styděl se. Myslel si, že když se o ní něco dozví, pomůže mu to. Pak se obrátil k Paule a řekl jí, že to všechno myslel vážně. "Námitka," řekne John. "Tohle nedávejte do zápisu. Tento svědek nebyl na detektoru lži. Jedna věc je lhát ženě a jiná lhát pod přísahou. Měli byste svědkovi připomenout, že je pod přísahou. Ačkoli, vzhledem k jeho charakteru, může mít tohle varování slabý účinek. Dovolte mi stáhnout mou námitku," dokončí John a posadí se.

John, Richard, Georgia a Ally jdou do prázdné místnosti v soudní budově. Richard říká, že John je legrační. "Nechci být legrační," namítne John, "chci tě porazit a taky to dělám." Georgia poznamená, že je neporazí. John navrhne vyrovnání na 250 000 dolarů, ale Georgia o tom nechce slyšet a strčí Ally do ramene. "Promiň," omluví se Ally. Georgia se otočí a ptá se Ally, o čem to mluví. "Už do mě nestrkej," napomene ji Ally. Georgia řekne, že to tak nemyslela, a vymění si s Ally nenávistný pohled. Pak odejde. Richard řekne Johnovi, že vyrovnání nepřipadá v úvahu.

V konferenční místnosti se sejdou Nell, Ling, George a agent IRS. Rozhovor probíhá dobře, ale za chvilku se Georgovi objeví na čele obrovská kapka potu, steče mu po nose a spadne na stůl.

U soudu vyslýchá Kevina John. Ptá se, jestli spal s mnoha dívkami. Richard namítá. Kevin odpoví, že není žádný postelový přeborník, a myslí si, že ani Paula ne. John řekne, že mu Kevinův případ připomíná příběh o dvou bratrech. Jeden si dopisoval dlouho s dívkou, a pak jí napsal, že ji navštíví, Jeho bratr se to dověděl a předběhl ho. Sešel se s tou dívkou, políbili se a pak se milovali. Až druhý den zjistila, že se milovala s někým jiným. Na to se John zeptá Kevina, jestli mu to připadá čestné. Kevin řekne, že ne a že jeho situace je trochu jiná. John se k němu nakloní a zakřičí: "To není jiné!" Richard a Georgia namítají, ale John pokračuje: "Ona si myslela, že se miluje s někým, kým jste nebyl, a vy jste to plánoval. Vzal jste si informace z jejího chatu a použil jste je jako trojského koně." Richard opět namítá a tentokrát dupne Johnovi na nohu. John to bere zpět, ale ptá se Kevina, jestli lituje toho, co Paule udělal. Kevin řekne, že ano, a chce ještě něco říct, ale John ho přeruší s tím, že už nemá další otázky.

Richard vychází z výtahu s Harrym Wahem, který je očividně rozčílený. Říká, že John je lepší a pokud případ nevyhrají, tak Richarda vyhodí.

Ten večer jsou Ally a Renee doma a sledují Johna, jak bosky přechází po pokoji. (Právě pracuje na své závěrečné řeči.) Zazvoní telefon a Ally se k němu žene. Nechá ho ještě třikrát zazvonit, než ho zvedne. Je to jen někdo z obchodu po telefonu, ačkoli Ally doufala, že to bude Greg.

John jako první přednáší svou závěrečnou řeč. "Hodnoty," začne. "Zvykli jsme si o nich mluvit. Čestnost je hodnota. Stejně jako poctivost. A Paula Huntová přikládala velkou hodnotu svému rozhodnutí milovat se s někým. Stejnou hodnotu měla pro ni posvátnost sexuálního aktu. Tento muž jí lhal, aby ji dostal. Domnívám se, že předmanželský styk je v současné době snadný. A není pochyb o tom, že když Kevin vyprávěl svůj zážitek kamarádům, hodně přeháněl. Dostal se do jejího chatu. Dostal se do jejích kalhotek. Jak geniální. Ale Paula Huntová to tak nevidí. Nestydí se říct, že sexuální akt by měla provázet láska a důvěra. A jestli se stydí, je to její právo. Ale on neměl právo lhát a udělal to. A výsledkem bylo, že mu přestala důvěřovat, co víc, ztratila důvěru v kohokoli jiného. Takže, hodnoty. Potřebujeme, abyste zhodnotili, co udělal. A já chci, abyste to dobře zhodnotili, protože existuje spousta mužů, kteří si myslí, že jeho počínání bylo geniální, a některý z nich se teď možná nabourává do chatu vaší dcery."

Richard vstane ke své závěrečné řeči. John se jde zrovna posadit a když je těsně za Richardem, otočí se k porotě a zopakuje: "Zhodnoťte, co udělal." Pak teprve začne mluvit Richard: "Venuše. Mars. Vyjmenujte jakoukoli planetu. Všichni z žalující strany na některé pravděpodobně byli. Ale my můžeme muže a ženy přirovnat k Marsu a Venuši. To proto, že tato pohlaví jsou skutečně z jiných světů. A když pak dojde na sex, antropologie vám řekne, že samička hledá jediného samce, zatímco samec chce rozsévat své sémě co nejvíce, aby tak zajistil dlouhodobé přežití svého druhu. Dokonce i homosexuální antropolog vám to dosvědčí. Nebudu lhát. Potkal jsem jednu ženu na výstavě. Vymýšlel jsem si. Nejsem na to pyšný, ale někdy to prostě funguje. A ženy čekají od mužů ten první krok. Obě pohlaví na začátku předstírají. Muži i ženy. Všichni předstíráme, že jsme tím, čím chceme být. Je to součást námluv. Zašel Kevin Wah tak daleko, když se naboural do chatu? Možná. Ale věřil, že spolu sdílejí společné myšlenky. Myslel to upřímně. A to si pamatujte. Pamatujte. Pamatujte." "On už zapomněl," říká John. "Ale já ne," zakřičí Richard. "Kevin se skutečně zamiloval a byl zamilovaný, i když spolu šli do postele. A druhý den ji neopustil. To ona se s ním rozešla. Kevin to myslel vážně."

Nell se má znovu sejít s agentem IRS a jak jí poradila Ling, rozhodla se, že si rozpustí vlasy. Sejdou se, trochu flirtují, a pak se Nell vrátí sdělit Georgovi dobrou zprávu. Má 120 dní na zaplacení dluhů, aniž by musel platit nějaké penále nebo úroky. George ji obejme a jde tu zprávu říct své ženě. Nell má pocit, že nutně potřebuje sprchu a jde na toalety.

Ally je na toaletách a trochu si povídají s Nell o jejím případu. Přijde Georgia, postaví se za Ally a dívá se na ni. Ally se to nelíbí. "Chtěla bych jít někam si promluvit," řekne Ally. "Tvoje pohledy a postoj jsou už trochu okoukané." "Tohle je okoukané," řekne Georgia a odchází a přitom zase strčí do Ally. "Nestrkej do mě," zakřičí Ally a taky trochu strčí do Georgie. Začnou se hádat, Georgia znovu strčí do Ally. Ta na chvíli ztratí rovnováhu, pak se vrhne na Georgiu a obě skončí na zemi. Nell je chce od sebe odtrhnout, ale ony ji začnou tahat za vlasy a už jsou na zemi všechny tři. Pak se přidá i Ling. Přijde Elaine a všechny čtyři natáčí videokamerou. Nakonec přijdou muži a skončí tu bitvu. Ally žaluje, že začala Nell. Georgia upozorní Ally, že má krev na čele.

Ally je na pohotovosti. Sestra jí řekne, že rána není hluboká, ale že bude lepší, když se na to podívá doktor. Přijdou John a Richard a mají pro Ally balónky a plyšové zvířátko. Ally se ptá na výrok poroty a Richard sdělí, že se dohodli - na ničem. Přijdou i Kevin a Paula a Paula říká, že ji Richardova závěrečná řeč přesvědčila, že to Kevin myslel vážně. Richard ale řekne, že musejí ještě něco dořešit. Kevin ho ujistí, že jeho otec zaplatí výlohy oběma stranám, a Richard je opět spokojený. Přijde doktor, je to Greg. Řekne všem, aby odešli. Ally mu vyčítá, že se na něj nemohla dovolat. Greg se dívá na ránu a ošetří ji. Ally se ho snaží přesvědčit, že její příchod do nemocnice je znamením, aby se znovu dali dohromady. Greg řekne, že neví, co ten polibek vypovídá o ní a Billym, ale ví, co vypovídá o nich dvou. "A já nemám potřebu ti to říkat, nebo ano?" zeptá se. "Takže jsme skončili?" řekne Ally. "Ne tak docela," odpoví Greg, "potřebuješ tetanovku." Ally chce vědět, jestli je to všechno, co ještě může od jejich vztahu čekat. Greg ji požádá, aby se otočila, a dá jí injekci.

Ten večer přijde Ally z kuchyně s obrovskou krabicí zmrzliny. Renee přinese nafouknutého panáka. Udělají výměnný obchod. Renee zase zmizí v ložnici a Ally tančí v obýváku s panákem.


skladby
"Wrong Number (I'm Sorry, Goodbye)" (Aaron Neville) zpívala Vonda Shepard
 

další epizoda


spřátelené stránky:
www.bundastránky.cz Friends Again Brutální Nikita Průvodce seriálem Dawsonův svět Roswell Městečko South Park Melrose Place Buffy - Přemoľitelka upírů
Jennifer Lopez Brutální Nikita RED DWARF - Červený Trpaslík Sex ve městě Simpsonovi ER - Pohotovost OUTER LIMITS - krajní meze Průvodce seriálem Směr Jih - dueSouth

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!
     Ally McBeal ™ a © (nebo copyright) Fox. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, duplikace, či distribuce v jakékoli formě je přísně zakázána.
Tyto stránky ani jejich obsah nejsou autorizovány společností Fox či jinými vlastníky práv k produktům na těchto stránkách se vyskytujícím.

copyright © crudo 2000-2023 | všechna práva vyhrazena | crudo@crudo.cz | Projekt Pinknet | http://www.ally.cz