doporučuji:
Filmy online

'Allo! 'Allo! (britcom Haló, Haló)

'Lost

filmpub

www.bundastránky.cz

Simpsonovi

Jsem do tebe blázen (Mad About You)

www.newyorkrangers.cz

ocenění:
Cil Dne

Tip Dne

bannery:
bannery na vaąe stránky

Ally McBeal
předchozí epizoda
3 / 20
další epizoda
Oficiální název: Hope and Glory
Český název:
Naděje a sláva
Oficiální označení:
#3M20 [AM320]

Napsal: David E. Kelley
Režie: Mel Damski

Guest Stars:

Alicia Witt - obhájce Hope Mercey
Tim Dutton - obhájce Brian Selig
Macy Gray - sama sebe
Mary-Pat Green - Julia ("Bulldog")
Albert Hall - soudce Seymore Walsh
Allen Williams - Milton Meyers


obsah epizody zpracovala Míša, za což jí náleží můj velký dík :)


Nell mluví se svou právničkou, atraktivní rusovláskou jménem Hope Mercey, o svém rozhodnutí založit si vlastní právní praxi. Nell bude potřebovat akta svých klientů, a Richard Fish se s nimi pravděpodobně nebude chtít rozloučit, protože dokud je má, může klienty přesvědčovat, aby nepřešli k Nell. Ale k přístupu k počítačovým souborům je potřeba heslo, a to mají jen majitelé - a Elaine. Právnička navrhne sekretářku zaměstnat a tak získat kódy. "Ani za milion let," říká Nell. "Nemám li ráda." "Jestli má ty hesla, MILUJEŠ ji," říká Hope. Nell namítne, že Elaine je loajální k Ally a firmu neopustí. "Dej jí víc peněz a lepší titul," řekne Mercey a zjistí se ještě další věc… právnička kdysi spala s Richardem Fishem. Nell se znechuceně ptá, jestli tak nevzniká střet zájmů, a Hope ji ujistí, že jí nevadí být podlá k muži, se kterým spala. Hope přechází a vysvětluje jejich bitevní plán. "Zítra naverbuješ Elaine. Potom vezmeš akta. Ve středu jsi samostatná, ve čtvrtek tě zažalují. Není to vzrušující?" dodá s krásným úsměvem.

Ally je v baru s Brianem Seligem, který se nevinně ptá, jestli sem chodí vždycky. Ona mu řekne, že tu jsou její přátelé. "Nejsem příliš dobrá v hodnocení muže při poměru sil jeden na jednoho," vysvětluje, "a tak mi pomáhá, když ho vidím spolu s mými přáteli." Dodá, že nevěděla, jak bude schůzka probíhat, a chtěla únikovou cestu. Brian poznamená, že Ally je rozrušená, protože dva dny nezavolal. "Ally, připadáš mi jako ten typ co si myslí, že když je všechno v pořádku, musí být něco špatně," řekne jemně. "Když má příliš velký zájem, tak…" Přestane. "Nechtěl jsem tě zastrašit. Protože já MÁM zájem." Je omráčená jeho jemností a otevřeností a pokusí se vykoktat, že to ráda slyší. On vstane a vyzve ji k tanci. Richard a John vejdou do baru a zastaví se, když uvidí Ally a Briana, jak tancují… vášnivě se líbají a tisknou se k sobě, přímo uprostřed parketu. Richard s Johnem se na sebe podívají a s úsměvem přikývnou. Konečně někoho našla.

Příští ráno Nell vystoupí z výtahu do kanceláří Cage/Fish. Johnovy rty se okamžitě stáhnou do jeho známé grimasy. Řekne, že mu psychiatr doporučil okamžitě začít s terapií úsměvem, jakmile uvidí Nell, místo aby čekal, až začne se svým "typicky strašným chováním". Nell se zeptá, jestli může na chvíli mluvit s Elaine. Potom se hrozivě nakloní k Johnovi; její úsměv by dokázal zmrazit krev v žilách. "Řekni svým malým kamarádům, aby zůstali schovaní," zasyčí. "Jsem ZLÁ čarodějnice." John se snaží ze sebe setřást tento zážitek, ale je jasné, že uvnitř zuří.

"Jsem si jistá, že tě to nebude zajímat, Elaine," říká Nell Elaine, "ale chci najmout asistentku a ty jsi nejkvalifikovanější osoba v kanceláři a já se cítím povinna ti to nabídnout." Zmatená Elaine se ptá, jestli se jí Nell měla oficiálně zeptat nebo tak něco. Nell nevzrušeně řekne že ne, ale musela to udělat, aby měla čisté svědomí… koneckonců, nebylo by fér žádat někoho dřív, když by Elaine pro tu práci byla nejlepší. Nell rovnou řekne, že ví, že sekretářka nebude mít zájem, i když by DOSTÁVALA dvakrát tolik co teď. "Dvakrát tolik?" ptá se Elaine omráčeně. "Je to obtížnější práce, Elaine," varuje ji Nell. "Nebudeš pořád plnit příkazy ostatních lidí, budeš dělat svoje vlastní rozhodnutí. A se samostatností přichází tlak. Nejsem si jistá, že bys to chtěla," řekne rychle a vrací se k práci. "Ty nikdy neopustíš Ally. Ona tě nikdy NENECHÁ jít." Elaine se naježí a ujišťuje ji, že co udělá, nezávisí vůbec na Ally. Nell řekne, že nikoho nenajme, dokud se Elaine nerozhodne. "Nabízím práci, Elaine," připomene jí Nell. "Ne přátelství." Elaine přitaká.

Ally stojí před zrcadlem na záchodcích a je vzrušená svou novou láskou. Otevřou se dveře a vejde Mark. Chce vejít do kabinky… a zastaví se, otočí a nervózně se zeptá Ally, jestli to mezi ní a Brianem je vážné - nebo jestli to k tomu směřuje. Ona připomene, že jde o spíše osobní otázku, a zeptá se ho, proč to chce vědět. "No, myslel jsem," zakoktal, "že kdyby to nebylo vážné, pozval bych tě na večeři. Ale jestli to JE vážné a/nebo to tak vypadá, pak by společná večeře byl mizerný nápad." Ally jemně řekne, že by to nebylo "mizerné", jen nevhodné. On se usměje. "Najedno se cítím… heh… hloupě," řekne. Vtom uslyší spláchnutí. A další. A další. John opustí kabinku, po něm Richard, oba zamumlají pozdravy, když míjejí Marka. Ale pravé ponížení přijde, když se otevřou dveře třetí kabinky, objeví se Brian a vezme Ally ven.

Nell si zavolá Elaine do kanceláře a smutně ji informuje, že vedení Cage/Fish jí nedovolí ji zaměstnat. Přísahou ji zaváže k mlčení a sdělí jí, že partneři myslí, že by nezvládla zodpovědnost, že je jen "hloupá blondýnka" a nic víc. "Nesouhlasím s nimi," ujistí ji Nell. Dodá, že jestli opravdu chce tu práci, vrátí se a bude se snažit je přesvědčit. "To je v pořádku," řekne Elaine, které to zjevně zlomilo srdce. Když odchází, po Nelliných rudých rtech se rozšíří zlý úsměv. Tak jednoduché, pomyslí si. Manipulovat s Elaine nedá vůbec žádnou práci.

Ally tančí ulicemi, jako by měla na nohou křídla. Usmívá se a mává na kolemjdoucí… starší pán do ní narazí, ona se zachichotá, upraví mu klobouk, narovná kravatu a pošle ho znovu na cestu. Ve výloze zahlédne svatební šaty a zastaví se, aby je mohla obdivovat. Prázdná tvář figuríny zmizí a stane se její vlastní zářící tváří. Šťastně jí zamává.

Ling prochází kancelářemi Cage/Fish a spatří Nell. "Čau, couro!" pozdraví ji vřele. "Poslední dobou jsem tě tu neviděla, kde jsi byla?" Nell prohodí neformální odpověď a když ji Ling pozve na oběd, řekne, že má dnes příliš mnoho práce, ale že mohou jít zítra. Ling se zeptá, jestli je všechno v pořádku a Nell tvrdí, že v nejlepším. Propluje kanceláří a zatlačí Elaine do své kanceláře. Zastaví se jen, aby nazvala Johna tupcem. Jeho tvář ztuhne v zoufalé křeči. Ling vše pozoruje se zúženýma očima… určitě se něco děje. "Znovu potřebuji tvé slovo, že tohle udržíš v tajnosti," sdělí Nell Elaine. Odhalí jí, že opouští firmu… a chce, aby Elaine šla s ní jako plnohodnotná asistentka. Když Elaine spadne čelist, Nell jí slíbí nástupní plat 85 000 dolarů a povýšení na hlavní sekretářku do tří let. "Bude to risk, Elaine," připomíná jí Nell. "Jako bys chodila po laně. Myslím, že je mnohem bezpečnější zůstat sekretářkou… ale to je vše, čím tady budeš." Elaine ta nabídka vyrazí dech a ptá se, jestli si to může rozmyslet. Nell řekne, že chce odejít tak rychle, jak je to jen možné, protože by nebylo fér k Richardovi a Johnovi, kdyby zůstala a nebyla plně oddána své práci. "A budu potřebovat svou asistentku až půjdu…" Rozmyslela jsem si to," řekne Elaine rychle. "Jdu do toho! Nabízíš budoucnost… proč bych měla zůstat na místě, kde si myslí, že nejsem kvalifikovaná?" Chystá se odejít a řekne, že to už jen musí říct Ally. "Nemůžeš," řekne Nell s vysvětlí jí, že je třeba to udržet v tajnosti. Kdyby Ally věděla, že Nell odchází, byla by povinna informovat majitele, a kdyby ji do tajemství zasvětily, mohla by ztratit práci. "Prokázala bys jí medvědí službu, kdybys jí to řekla předem, Elaine," tvrdí Nell. Zeptá se Elaine, jestli ještě chce jít do toho, a sekretářka dychtivě řekne, že ano. Nell se usměje. "Ach," dodá a snaží se, aby to znělo přirozeně, "až odejdeme, budeme kontaktovat mé bývalé klienty a požádáme je, aby šli s námi. Tady je seznam všech, s kterými jsem tady pracovala. Kdybys mohla stáhnout akta, bylo by to skvělé." Elaine se ptá, jestli je to v pořádku, a Nell upozorní, že jakmile se Richard dozví o Nellině odchodu, mohl by se začít chovat malicherně a akta nepustit. "Když s námi klient nepůjde, nic se nestane," dodá Nell. Když vidí Elainino znepokojení, navrhne, aby sekretářka jednoduše dala hesla JÍ a ona to udělá sama… tak se nedostane do nepohodlné situace. Elaine souhlasí. "Užijeme si legraci, Elaine!" řekne Nell. "Spolu postavíme něco z ničeho, ty a já!" Napřáhne ruku a Elaine jí s úsměvem potřese.

Zpátky v Hopině kanceláři Nell hlásí, že získala všechny spisy, které potřebovala. Právnička říká, že aby mohla začít přemlouvat klienty, stačí už jen oficiálně opustit firmu… a jelikož v její kanceláři nezbylo nic důležitého, může začít s voláním teď, než se tajemství jejího odchodu prozradí. "Především si nezapomeň užívat," doporučuje šklebící se Hope. "Je to nasty legrace!" "To je ta věc, pokud jde o ženy," řekne Brian, když pije s Ally v kavárně kávu. "Všechny jsou milé, něžné a zábavné přesně do té chvíle, kdy se projeví jako úplné příšery. Určitě jsou výjimky, ale dosud žádné… zaznamenané případy. Proto se snažím scházet s příšerami. Dovoluje mi to učinit poučený výběr, kdybych se rozhodl oženit." Ally se s úsměvem ptá, jak si zatím vede, a Brian navrhne, aby si objednali. "Mimochodem," řekne nevzrušeně, když se Ally napije vody, "Docela rád bych dnes měl sex." Ally se překvapením zakucká a celého ho poprská. "Předpokládám, že si to zasloužím," poznamená Brian kajícně, když si otírá obličej.

Richard narazí na dobře oblečeného klienta, který se zastavil u kanceláře. "Jen jsem chtěl, abyste věděl, že jsem vám vděčný za všechnu práci, kterou jste pro mě udělal," říká klient, "a doufám, že i když už nebudeme spolupracovat, zůstaneme přáteli." Richard začne odpovídat… a strne se zamrzlým úsměvem. Klient vysvětluje, že předal své záležitosti Nell Porterové. Richard navrhne, že i když je Nell dobrá právnička, by stále měl na věci dohlížet on. "Richarde, ona už tady nepracuje!" řekne klient. "Jak bys mohl na věci dohlížet?" V Richardově tváři se zračí zmatek. Klient konečně pochopí situaci a vysvětlí, že mu před hodinou volala Nell a říkala, že opustila Cage/Fish a založila vlastní firmu. Richard prohrabe stůl, popadne malý ovladač a stiskne tlačítko. Kanceláří se roztroubí alarm.

"Zablokujte naše počítače!" Richard se zuřivě řítí kanceláří a štěká příkazy přes sirénu jako velitel atomové ponorky. "Prohledat Nellinu kancelář, zkontrolovat její záznamník! Kde je sakra Ling?!" Ling se zeptá, co se děje, a ušklíbá se nad bezbožným hlukem. "Nell odešla a ukradla klienty! Věděla jsi o tom?" ječí Richard. "Ne!" řekne ona. "Nevěřím ti!" křičí Richard lámajícím se hlasem. John se zeptá, co se stalo, a Richard mu řekne, že Nell vyloupila klienty a odešla založit vlastní firmu. Vypne alarm. "Každému na vědomí," oznámí Richard firmě, "Nell Porterová tu není vítaná! Zamkněte dveře její kanceláře! Když se ukáže, okamžitě mě upozorněte! Mluv o nepoctivosti," řekne Johnovi. "Zaměstnal jsem ji, aby okrádala svou starou firmu, a ona nakonec okrade MĚ!" Najednou zazvoní výtah… a otevírající se dveře odhalí šklebící se Nell. Vystoupí, pyšně si vykračuje k těm dvěma a řekne jim, že se jen stavila, aby je informovala o svém odchodu. John na ni začne prskat urážky. "Ty prolhaná, tajnůstkářská, zlá, zákeřná-" "Vsadím se, že bys mě teď OPRAVDU chtěl plácnout, Johne?" ušklíbne se Nell. Propluje kanceláří a vezme s sebou Elaine, jako by brala krabici s kancelářskými potřebami. Když John a Richard zmateně reagují, sekretářka jim sdělí, že radši bude tam, kde ji ocení.

Od bostonských budov se odráží chřestivý zvuk dvou harmonicky se nadouvajících a splaskajících papírových pytlíků, jak John a Richard společně vypouštějí přebytečnou energii. "Chci ji dostat," řekne John hlasem ztlumeným pytlíkem. Mark ho varuje, že nechtějí, aby to bylo osobní. "Jde o peníze! Je to osobní!" fňuká Richard. "Chci ji DOSTAT," zavrčí John. Mark řekne, že by se měli snažit dostat soudní příkaz, a že asi za hodinu jdou před soudce Walshe. Ally je stále ohromená, nedokáže porozumět Elaininu chování. Poleká ji náhlý hlasitý třesk. Otočí se a vidí, že Johnův pytlík praskl. "Chci ji DOSTAT," tiše zabručí. Richard rozzuřenému Piškotovi nabídne svůj vlastní pytlík.

V budově soudu zaměstnanci Cage/Fish zuřivě vyrazí z výtahu a potkají trojici Nell, Elaine a Hope, která jim poradí nic neříkat. Richard se zamračí, když zpozoruje, že s Hope spal. Když se Ally zeptá, jestli může mluvit s Elaine, skočí jí rusovlasá právnička do řeči dřív, než může sekretářka odpovědět, a řekne, že to nemůže dovolit. John jenom zírá na Nell. Mark navrhne, aby šli dovnitř, a Hope a spol. odejdou. "Spal jsem s ní," řekne Richard, pozorujíc Hope. "Nemluví se mnou," řekne Ally, pozorujíc Elaine. John posměšně zafrká, pozorujíc Nell.

"Je to stejné jako krádež, Vaše Ctihodnosti… tak je to jednoduché," pře se Mark. "Nic není tak jednoduché, jak se pan Albert snaží předestřít, Vaše Ctihodnosti," odsekává Hope. Mark upozorňuje, že platí precedentní právo, a Hope poznamená, že precedentní právo vyžaduje, aby byla situace vyšetřena vcelku. "Ona ukradla akta," připomíná Mark soudci. Hope řekne, že Nell bylo slíbeno partnerství ve firmě; že před měsícem Richard Fish odhalil, že jeho sliby nic neznamenají; že byla podrobena "tělesnému trestu" druhým starším partnerem, Johnem Cagem; a že se stala terčem odvety od ukončení svého vztahu s panem Cagem… "Bla, bla, bla," přeruší ji John. Hope navrhne, aby byl případ rozhodnut spíše arbitrem veřejně, protože je v něm zapleteno mnoho faktorů soukromé povahy. "To je pravděpodobně dobrý nápad," uzná Walsh. Tým Cage/Fish souhlasí a Walsh řekne, že jméno arbitra vybere náhodně.

Když vyjdou ze soudní místnosti, zavolá Ally na Elaine. Hope začne protestovat, Ally ji přeruší a řekne "Je moje kamarádka, a já s ní BUDU mluvit." Elaine se omluvně snaží vysvětlovat a řekne, že ji odmítli udělat asistentkou a ona to neřekla Ally, protože nechtěla, aby ji vyhodili. Hope a Nell ji odtáhnou pryč, zatímco se Ally zmateně dívá a snaží se zpracovat, co právě slyšela. Když se k ní připojí Richard s Johnem, zeptá se jich na to a oni nemají tušení, o čem je řeč. Mark nese špatné zprávy… soudce právě vytáhl jméno arbitra; je to Julia Brattlová alias "Buldog" Brattlová, právnička proslulá svou nenávistí k mužům."Ocitla jsem se v situaci, kdy jsem prostě… cítila, že už nemám žádnou úctu," říká Nell potichu, zatímco Brattlová - obrovská žena s přísným obličejem - poslouchá. Právníci sedí kolem stolu v zasedačce, podivují se Nellině pojetí Bezmocné-a- ponížené-oběti- hromadné-mužské-brutality a bezpochyby si představují její děkovací řeč Akademii. Hope ji požádá, aby jim řekla, co se stalo. "No, dokážete si představit žít ve vztahu, kde jste tak ovládaní?" řekne. "Měl cvakátko, kterým mě podle svého přání zvyšoval nebo zmenšoval! Měl i ovladač zabudovaný do mých sponek na vlasy!" Hope se zeptá, jestli jí někdy fysicky ubližoval, ona přizná, že "na ni vzal kartáč na vlasy," a řekne, že to udělal "aby se sexuálně vzrušil." John se neklidně vrtí na židli. "Bylo to tu jako nevolnictví, a já byla otrok!" pokračuje. "Tak jsem se rozhodla odejít." Nell přestane a zeptá se, jestli může jít na toaletu, a chová se, jako by byla rozrušena znovuprožíváním těchto hrůz. Brattlová ji omluví a Nell se zeptá, jestli může někdo jít s ní, protože jde o společné toalety a ona se necítí bezpečně. "Muži vás tady pronásledují i na záchod," řekne. "Ty prolhaná, manipulativní, podlá čubko," řekne John a vrtí hlavou. Brattlová ho varuje a Richard vytřeští oči, když zahlédne obrovský třesoucí se lalok, houpající se z jejího podpaží.

Když jde Nell do koupelny, Ling ji následuje a řekne, že přátelé si sdělují, co se děje. Nell jí připomene, že kdyby cokoliv věděla, Richard by ji ve vteřině vyhodil. Hope přejde k Richardovi a řekne mu, že mnoho nocí ležela v posteli, myslela na jejich společnou noc a litovala jí. Než Richard stačí zformulovat sžíravou odpověď, dodá "A až tohle skončí, doufala jsem, že bys mi mohl… dát něco, čeho bych zase mohla litovat." On se zakoktá, odejde a zanechá ji s úsměvem na tváři.

Elaine vybaluje své osobní věci a umísťuje je do své nové kanceláře. Ally vejde za ní a rozhlíží se. "Hezké místo," poznamená tiše. Elaine se snaží vysvětlit, proč nemohla říct Ally, co se dělo. "Jestli to dobře chápu," řekne Ally, "Nell k tobě přišla a nabídla ti místo nějaké asistentky a pak řekla, že to Richard zamítl." Elaine přikývne. "No, John a Richard nevědí o žádné asistentce, Nell to s nimi nikdy neprobírala." Elaine posmutní, když si uvědomí, jak snadno se nechala zmanipulovat. Ally se zeptá, co od ní Nell potřebovala. Elaine slabě navrhne, že možná je jen velmi dobrá sekretářka… potom s hloupým pocitem přizná, že Nell potřebovala hesla k souborům klientů. "Ona je jen nestáhla," sdělí jí Ally. "Vymazala je z našeho počítače. Ukradla je, Elaine."

John k zbláznění pomalu nalévá vodu z konve do své sklenice, zatímco místnost plná právníků čeká, až začne vyslýchat Nell. "Naznačila jsi, že Richard před měsícem naznačil, že se nestaneš partnerem, naznačila jsi to?" zeptá se. "Ale ty jsi už před třemi měsíci začala jednat s klienty a naznačovat jim, že bys mohla odejít. A to bylo dlouho předtím, než Richard naznačil, co jsi naznačila, že naznačil." Nell řekne, že tušila, že to přijde. On odpoví výsměchem. "Mezi údery kartáče na vlasy," pokračuje ona, "jsem pochopila, že tohle místo není nic pro mě." Johnův nos pískne. "A řekni mi, Johne, myslíš, že pro mě bylo jednoduché tady zůstat, když jsi ty, jeden z majitelů, o mně všude prohlašoval, že jsem ‚bohatá čubčí elitářská snobská čarodějnice se studeným srdcem'?" "Protože přesně to jsi," řekne John. "Arogantní, necitelná…" Mark se ho snaží umlčet, ale on pokračuje. "Uvázl jsem ve výtahu…!" "Pane Cagi…" varuje Brattlová. "Sklapni, Buldoku!" zavrčí John. Brattlová zabručí jako rozzuřený pitbull a ohrne ret. Richard schová tvář. Mark rychle řekne, že myslí, že jsou hotovi. Když se Brattlová zeptá, jestli mají ještě nějakého svědka, vejde Ally s Elaine. Hope rychle řekne, že ta žena už má právního zástupce, a Ally řekne, že se Elaine rozhodla změnit právníky.

Elaine dosvědčí, že od ní Nell potřebovala hesla. Když se Brattlová zeptá, proč ji Nell prostě o hesla nepožádala, řekne Elaine, že by jí je nedala, protože ji nemá ráda. "Tak proč jste pro ni šla pracovat?" ptá se Brattlová. "No, ona se chovala lstivě," řekne Elaine. "Nejdřív mi nabídla práci tady a potom řekla, že Richard a John ji nedovolí mě tu zaměstnat, protože mě prý považují za nezpůsobilou. Tohle mi řekla důvěrně, abych si to nemohla s Richardem a Johnem vyříkat. Potom ke mně přišla a řekla, že ONA odchází, a nabídla mi tohle neuvěřitelné postavení v její nové firmě a k tomu obrovský plat. A já jsem si řekla ‚No, tady si mě moc neváží, byla bych hloupá, kdybych to nevzala.' A potom ke mně přišla a řekla ‚A mimochodem, potřebujeme ty soubory klientů.' A protože chápe, že by mi bylo nepříjemné je stahovat, řekla mi, abych jí ty hesla dala a ona to udělá… což jsem udělala. Ale místo aby je stáhla, ukradla je." Hope ji začne vyslýchat. "Takže ty říkáš, že jsi o ničem nevěděla?" ptá se. Elaine řekne, že neměla vůbec tušení, o co šlo. "Tak proč máme věřit, že to víš teď?" ptá se Hope. "Ubohá Elaine." Ally protestuje, ale Hope pokračuje. "I když Nell lhala o práci asistentky, kterou jí nabízela, udělala to jen proto, aby tě odlákala, protože opravdu věřila, že jsi nejnadanější asistentka." Elainin výraz se změní a je zřejmé, že zase začíná být zmatená a nejistá. Ally se na ni podívá a rychle zavrtí hlavou… Elaine přitaká a odsekne. Brattlová řekne, že slyšela dost a za dvacet minut rozhodne.

John se vyhoupne z kabinky na záchodcích a elegantně seskočí. Richard řekne, že by John neměl být s nimi, až se budou vracet. John reaguje s rozhořčením. "No, bez urážky, ty jsi náš případ tak trochu odstřelil, co to ‚bla, bla, bla' a ‚Sklapni, Buldoku'? To pomohlo." John řekne, že je majitel, a určitě v té místnosti BUDE. Richard řekne, že musejí mít na paměti nejlepší zájmy firmy, a to, jak John bere případ osobně, ohrozilo jejich postavení. "Tohle není samovláda!" řekne John. "Jsme spolumajitelé!" Richard řekne, že John se začal chovat nevhodně, a John se naštve… Richard prohlásí, že jsou v téhle šlamastice kvůli Johnově chování, pokud jde o kartáč na vlasy, ovladač a nazývání Nell čarodějnicí při každé příležitosti. John rozzuřeně řekne, že je to RICHARDOVA vina, protože jí slíbil partnerství a nesplnil to. Richard řekne Johnovi, aby šel domů a odpočinul si. John se zamračeně zastaví… a vrazí do Richarda. Ten ho ohromeně varuje, aby do něj už nikdy nestrkal. Piškot ho znovu strčí, silněji, jako malý tyran na hřišti. Richard mu strknutí s křečí v obličeji vrátí.Elaine si uspřádává své kancelářské potřeby zpátky na svůj starý stůl. Nell ji uvidí a přistoupí k ní. "Ty se vracíš SEM?" ptá se a nos se jí krčí odporem. Elaine řekne, že ano, a dodá "Ty nejsi milá osoba. Víš to." Nell se ptá téměř zoufale "Když slyšíš o nějaké ženě… ‚Je to opravdu milá osoba'… nebo když slyšíš ,Je to pěkná čubka'… hluboko uvnitř, kterou víc uznáváš? Upřímně?" "Uznávám čestnost," řekne Elaine prostě. Nellina tvář sebou na vteřinu cukne, pak se vzpamatuje, snaží se to setřepat, řekne "Co ty víš?" a chce odejít. "Vím, že bohatí úspěšní lidé jako ty často skončí bez přátel," odpoví Elaine. Nell se na ni na chvíli podívá, otočí se a odejde, trochu rychleji než obvykle… skoro jako by před něčím utíkala.

Richard a John padnou na podlahu a divoce se rvou… Richard kroutí Johnovi hlavou a požaduje, aby řekl "Strejdo," zatímco Piškot škrtí Richarda jeho kravatou. Vejde Hope a když to uvidí, odtáhne je od sebe. "On si začal!" řekne Richard, lapajíc po dechu. "Nezačal!" zavrčí John. Oba rozhněvaně vyrazí ven a nechají Hope samotnou na záchodcích. Zaslechne spláchnutí a otevřou se dveře kabinky; opatrně vklouzne Brattlová. "Já jsem … se bála vyjít ven," vysvětlí zmatené Hope.

Hope vejde do Richardovy kanceláře a najde ho, jak přechází tam a zpět. Řekne, že doufá, že to nebere osobně. "Ne, proč bych měl?" zeptá se on a sedne si na stůl. "Společník v mé firmě se ji snaží zruinovat, žena, se kterou jsem spal, jí pomáhá." Hope si prohrábne vlasy, usměje se a řekne, že by mu ta všechna pozornost měla lichotit. "Tady jde o peníze," upozorní, "a to je tvůj obor: Peníze. Svým způsobem chce Nell být tebou. Vidí, jak… atraktivním… tě dělá bohatství. Jak sexy může být moc. Řeknu ti, Richarde: Ať vyhraješ nebo prohraješ, hodlám znovu prožít naši společnou noc." Richard se snaží vstát a zdůrazňuje, že Hope je nepřítel… ale ona ho strčí zpátky a políbí ho na rty. "Nebojuju fér," zapřede. John strčí hlavu do dveří a řekne, že Brattlová je na ně připravená.

"Shledávám, že neexistuje důkaz o tom, že by slečna Porterová nezákonně přemlouvala klienty, když zde ještě byla zaměstnána," oznamuje Brattlová. "Ale akta vzala se zlým úmyslem. Nemohu nařídit klientům, aby se vrátili, pokud se k tomu nerozhodnou sami, ani nemohu přikázat slečně Porterové, aby se vrátila. Zamítám tedy obvinění. Ale nařizuji slečně Porterové nahradit způsobené škody ve výši 300 000 dolarů." Nell zdrceně protestuje a říká, že se odvolá. "Nemůžete se odvolat," připomene jí Brattlová. "Je to ZÁVAZNÉ." John uspokojeně přikývne.Hope uklidňuje Nell, ale ta s popelavou tváří říká, že v podstatě bude stále pracovat pro ně, aby nahradila škody. "Máš klienty, máš proces!" sdělí jí Hope. "Můžeš jít do jakékoliv banky a hned dostaneš půjčku. Promluvím s Richardem a rozdělíme částku na splátky, bude to jako platit hypotéku, nic víc. Ty jsi vyhrála!" Dá jí láhev Latour ročník 78 a navrhne jí, aby šla zpátky do své nové kanceláře a připila si… má svou vlastní právní firmu. Nell trpce podotkne, že má dluhy a žádné přátele.

Ally sedí v baru, mezi vzdornými majiteli. "Zůstaneme tu celou noc, jestli bude třeba," řekne jako přísná učitelka, "dokud si nepodáte ruce." "Napadl mě," zamumlá Richard. "Strčil jsem do tebe!" odsekne John a dodá "Lámal jsi mi vaz!" "Protože jsi nechtěl říct ‚Strejdo'," řekne Richard. Ještě pár chvil se na sebe mračí, zatímco Ally s Markem trpělivě čekají. Nakonec Richard promluví. "Víš, že tě mám rád, Johne," řekne tiše. "Taky tě mám rád," řekne John. Podají si ruce. Přiblíží se Hope a odvolá Richarda, aby mohli projednat detaily platby. Brian sedí u jiného stolu s Elaine a Renee. Když uvidí Hope odcházet, nakloní se a řekne spiklenecky, "Víte, o Hope Mercey se říká,…" Ale než může uspokojit jejich hlad po šeptandě, vytáhne ho Ally na parket. Elaine děkuje Ally, že jí dovolila vrátit se zpátky. "Nikdy jsem tě doopravdy neztratila, že, Elaine?" zeptá se Ally tiše. "Nikdy," odpoví sekretářka slavnostně.

V Richardově kanceláři s ním Hope dojednává detaily… ale Richardovi se těžko soustředí, když ho přitom svádí… a zatímco zaměstnanci Cage/Fish slaví svůj triumf vítězným tancem, Nell sedí o samotě ve své kanceláři a hýčká sklenku vína.

skladby
I Try (Macy Gray) v provedení Macy Gray in person (?)
L-O-V-E (Gabler/Kaempfert), zpívala Vonda Shepard
This Time I Know It's For Real (Donna Summer), zpívala Vonda Shepard
"Titles (Main Theme)" from "Chariots of Fire", v provedení Vangelis
Tell It Like It Is (Davis/Diamond), zpívala Vonda Shepard
 

další epizoda


spřátelené stránky:
www.bundastránky.cz Friends Again Brutální Nikita Průvodce seriálem Dawsonův svět Roswell Městečko South Park Melrose Place Buffy - Přemoľitelka upírů
Jennifer Lopez Brutální Nikita RED DWARF - Červený Trpaslík Sex ve městě Simpsonovi ER - Pohotovost OUTER LIMITS - krajní meze Průvodce seriálem Směr Jih - dueSouth

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!
     Ally McBeal ™ a © (nebo copyright) Fox. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, duplikace, či distribuce v jakékoli formě je přísně zakázána.
Tyto stránky ani jejich obsah nejsou autorizovány společností Fox či jinými vlastníky práv k produktům na těchto stránkách se vyskytujícím.

copyright © crudo 2000-2023 | všechna práva vyhrazena | crudo@crudo.cz | Projekt Pinknet | http://www.ally.cz