doporučuji:
Filmy online

'Allo! 'Allo! (britcom Haló, Haló)

'Lost

filmpub

www.bundastránky.cz

Simpsonovi

Jsem do tebe blázen (Mad About You)

www.newyorkrangers.cz

ocenění:
Cil Dne

Tip Dne

bannery:
bannery na vaąe stránky

Ally McBeal
předchozí epizoda
4 / 18
další epizoda
Oficiální název: The Obstacle Course
Český název:
Překáľková dráha
Oficiální označení:
#4M18 [AM418]

Napsal: David E. Kelley & Kayla Alpert
Reľie: Joanna Kerns

Guest Stars:

Taye Diggs - Jackson Duper
Ann Cusack - Rebecca Moore
Albert Hall - soudce Seymore Walsh
John Michael Higgins - Milter
Arturo Gil - McGrath
Meta Golding - Sylvie
David Batiste - Michael Pupnick
Bernadette Peters - Cassandra Lewis
Renee Goldsberry - křoví #1
Vatrena King - křoví #2
Sy Smith - křoví #3
Gwendolyn T. Oliver - předseda porotyobsah epizody zpracoval dagvyk, za coľ mu náleľí můj velký dík :)

Larry a Jackson se potkají uprostřed noci u lednice v Allyině bytě. Oba mají na sobě trenýrky, Larry má i tričko. Larry obdivuje Jacksonovo svalnaté tělo a zkouąí chodit jako on. Přijde Ally, podívá se na Larryho, pak na Jacksona. Kdyľ se Jackson napije, Ally si představuje, ľe mu voda teče po jeho nahé, svalnaté hrudi. Nemůľe od něj odtrhnout oči, a tak ji musí Larry odtáhnout.

Richard dá Ally případ, který má právě začít. Ally má obhajovat muľe, kterého obviňují z podvodu, poté co se seąel s ľenou, kterou poznal přes internet. Jackson má zase obhajovat muľe obviněného z citové újmy, protoľe překazil svatbu své bývalé dívce. Jackson chce přísedícího, ale nikdo nemá čas. Nakonec určí Ling. Přijde Elaine a řekne Johnovi, ľe ho přijela navątívit Cassandra Lewisová. John je překvapen. Jde za ní k sobě do kanceláře. Domluví si společný oběd.

Na chodbě soudní budovy do sebe narazí Ally a Larry a zjistí, ľe budou obhajovat protistrany v témľe případu. Začnou se dohadovat, kdo koho v minulosti porazil, a Ally se vsadí o dvouhodinovou masáľ chodidel, ľe tentokrát vyhraje ona. Pak spatří svého klienta a je velmi překvapená, protoľe ten muľ je jen metr vysoký.

Sylvie vypráví svůj příběh. Pozvala svého bývalého partnera, který byl i po rozchodu jejím dobrým přítelem, na svatbu. Během obřadu se kněz ptal, má-li někdo námitky proti sňatku, a Michael (obľalovaný) se ozval. Ačkoli byl obřad nakonec dokončen, je Sylvie přesvědčená, ľe Michael jí zničil svatební den. Sylvie je trochu hysterická a Jackson se ji snaľí uklidnit, coľ se nelíbí jejímu právníkovi. Michael sedí tiąe vedle Jacksona a Ling. Ling ignoruje celý případ, v jedné chvíli si dokonce vytáhne zrcátko a přemaluje si rty. Nakonec se Michael na Sylvii usměje, ale ta se znechuceně odvrátí.

John se svěří Richardovi, ľe se mu moc nelíbí, ľe za ním Cassandra přijela. Richard řekne, ľe John je blázen. Vejde Cassandra a Richard se nabídne, ľe s ní půjde na oběd, kdyľ se Johnovi nechce. John Richarda vyhodí a ten při odchodu sáhne Cassandře na lalok. John vysvětluje Cassandře, proč je tak nepříjemný. Právě se rozeąel s Melanií a jeątě se z toho nevzpamatoval. Cassandra odpoví, ľe to chápe, ale ľe ľivot je přílią krátký na to, aby truchlil a vyčkával.

U soudu Ally vyslýchá Rebeccu. Ta přiznává, ľe v dopisech se nikdy nezmiňovali o tom, jak vypadají. Říká, jak moc se těąila na první setkání v parku, a kdyľ pak Douglase uviděla, cítila se skoro podvedená. Ally se ptá, jestli se Rebecca viděla s Douglasem jeątě předtím, neľ se rozhodla odejít kvůli němu z práce a přestěhovat se. Rebecca odpovídá záporně. Douglas je z Rebečiných odpovědí v depresi a v rozpacích.

Kdyľ jsou o samotě, řekne Ally Douglasovi, ľe jim protistrana navrhuje, aby Douglas zaplatil Rebecce 10 000 dolarů na pokrytí soudních výloh a uąlého zisku. Douglas to odmítne s tím, ľe se nevzdá jenom proto, ľe ho nikdo nemiluje kvůli jeho výące. A vypráví o svém otci. Ten se ľivil tím, ľe se nechával vystřelovat z kanónu. Douglasovi vľdycky říkával, ľe ho nikdy ľádná ľena nebude milovat, protoľe je divný. Douglas vąak chce i přes vąechno, co se mu stalo, odejít od soudu se vztyčenou hlavou.

Sylviin zástupce vyslýchá Michaela. Michael říká, ľe Sylvii miluje a ľe ona stále miluje jeho, a kdyľ na svatbě uslyąel slova "a» promluví teď, nebo mlčí navěky", promluvil. Sylvie namítá, ľe teď miluje svého manľela. Michael trvá na tom, ľe Sylvie je jeho ľivotní láska a ľe nemohl mlčet jenom proto, aby jí nezkazil obřad. Sylviin zástupce vyslýchá Michaela, jako by byli u soudu, a Jackson ho tedy usadí. Ling se začíná nudit, a tak se začne Michaela ptát sama. Kdyľ vąak Michael mluví o hledání ľivotní lásky, musejí si s Jacksonem udělat přestávku.

V restauraci říká Cassandra Johnovi, ľe na něj musela pořád myslet, a proto přijela. John nechápe, proč mu předem nezavolala.

Ally vyslýchá u soudu Douglase. Ten přiznává, ľe s Rebeccou nikdy o vzhledu nemluvili, protoľe ona zastávala názor, ľe na vzhledu nezáleľí. Navíc se bál, ľe pokud by jí napsal, jak je malý, zřejmě by nepřijela. A tak doufal, ľe kdyľ přijede a promluví si spolu, zapomene na jeho vzhled a bude myslet jen na vąechno to krásné, co si spolu psali.

Pak se začne ptát Douglase Larry. Ally namítá, aby klienta neoslovoval křestním jménem. Pak má jeątě daląí námitky, ale soudce ji zarazí. Larry zdůrazňuje, ľe Douglas nechal Rebeccu úplně změnit ľivot, přestoľe věděl, ľe jeho výąka by mohla znamenat jistou překáľku.

Ally se doma rozčiluje, kdyľ si vzpomene, jak se Larry u soudu naváľel do Douglase, a nemůľe pochopit, jak si můľe být jist svým úspěchem. Ptá se Larryho, jestli by ji miloval, kdyby měřila jenom metr. Larry jí odpoví stejnou otázkou. Ally hádku ukončí tím, ľe dnes nebude s Larrym spát, protoľe ji uľ nebude milovat, aľ bude stará a ąedivá. Larry si neodpustí poznámku, ľe ji bude milovat, protoľe bude pořád stejně velká.

Ally říká v kanceláři Douglasovi, ľe pokud se nechce dohodnout, čekají je v případu uľ jen závěrečné řeči. Douglas dohodu opět odmítá. Vejde Ling a upozorní Nell na trpaslíka. Ally raději Douglase odvede. Nell se přizná Ling, ľe má milence po internetu a ľe jí to moc vyhovuje, protoľe s ním nemusí mít sex. Přijde Jackson a řekne Ling, ľe s ní potřebuje mluvit o případu. V kanceláři jí pak řekne, ľe ji miluje a zruąil kvůli ní zasnoubení a do firmy nastoupil také kvůli ní. Nechtěl jí o tom říkat, ale případ, na kterém spolu pracují, ho donutil. Ptá se, jak je moľné, ľe tu noc, co spolu spali, byla tak váąnivá. Ling řekne, ľe uľ k Jacksonovi nic podobného necítí, ale on jí nevěří. Chce ji políbit, ale Ling předstírá, ľe nemá čas, a odejde.

Ve své komůrce za záchodem říká John Richardovi, ľe ho udivuje, jak je pro ľeny neodolatelný. Má vąak strach z následků ze vztahu k Melanii a ze vzdálenosti mezi ním a Cassandrou. Richard mu dá několik rad proloľených fishismy a dodá, ľe by si Cassandru nechal, pokud John nemá zájem. Johna ąokuje, jak můľe Richard něco takového říct. Kdyľ ani tímto Johna nedonutí přiznat zájem o Cassandru, jde ji vyzvat k tanci sám.

Allyina závěrečná řeč je krátká a k věci. Porota souhlasně mručí. Soudce je ľádá, aby to nedělali. Larryho závěrečná řeč je také krátká a k věci. Jackson vejde k Ling do kanceláře a řekne, ľe se dohodli na vyrovnání. Pak dodá, ľe je zmaten z jejích pocitů. Ling odpoví, ľe je to dobře. Jackson řekne, ľe se nepřiąel omlouvat za to, co cítí, a odejde. Přijde Nell a řekne, ľe cítí mezi Ling a Jacksonem chemii. Ling na to neodpoví a Nell se dál vyptává na noc, kterou Ling strávila s Jacksonem, a proč uľ teď o něj nemá zájem. Ling odpoví, ľe tehdy se prostě jen přestala ovládat. Nell ji přesvědčuje, ľe strach ze ztráty sebeovládání není zrovna dobrý způsob jak se zbavovat muľů. Ling sarkasticky poděkuje za radu a dodá něco o internetovém ideálu.

V baru zpívá Vonda. Renee sedí u stolu s Ally a vypráví jí, ľe dala Jacksonovi kopačky. Ally nevěří, protoľe minulou noc viděla něco jiného. Renee ale namítne, ľe to byl jen sex ze sportu. Obě by chtěly vědět, jak se teď Jackson cítí.

Richard najde Cassandru opuątěně sedět u baru, vezme ji za ruku a poľádá ji o tanec. Ona ale čeká na Johna. Richard jí řekne, ľe dostal Johnovo poľehnání, aby si s ní zatančil. Kdyľ přijde John, Cassandra mu dá ránu a odejde.

Doma řekne Renee Ally, ľe se na ni Jackson vykaąlal, protoľe pořád miluje Ling. Ally řekne Larrymu, aby ho zbil. Larry z toho má trochu legraci a připomene Ally, jak na Jacksona minulou noc zírala. Ally ale neľertuje a připomene Larrymu, ľe má u ní vroubek za to, ľe by ji nemiloval, kdyby měřila jen metr.

John jde za Cassandrou do hotelu. Řekne jí, ľe nikdy Richardovi nedovolil, aby si ji nechal. Cassandra omluvu přijme a odpoví, ľe stejně odjíľdí. John dál pokračuje ve vysvětlování, ale Cassandra se přizná, ľe nepřijela přesvědčovat o jejich vztahu jeho, ale sebe. Na to John neodpoví. Cassandra ho poľádá, aby jí pomohl s kufrem. Jejich ruce se na chvilku dotknou.

Na záchodě se Ling ptá Richarda, jestli by spolu zase mohli chodit. Richard řekne ľe určitě, protoľe se vlastně ani nerozeąli.

Porota u soudu vynáąí verdikt. Douglas musí Rebecce zaplatit 70 000 dolarů. Rebecca je ą»astná. Ally se omlouvá Douglasovi, ale ten řekne, ľe to bylo pro něj znamení. Ally ho ujistí, ľe jednou si svou lásku najde. Rozloučí se a Douglas odchází ze síně se vztyčenou hlavou.

John se loučí před hotelem s Cassandrou a ptá se, jestli je skutečně tak neodolatelný. Cassandra mu řekne, ľe ano. A pak dodá, ľe teď bude John vědět, jak se cítila ona, kdyľ John odjíľděl z L.A. Políbí se.

Na konci dne Ling sleduje Jacksona, jak telefonuje. Ally naątvaně masíruje Larrymu chodidla. Renee na ně trochu smutně hledí. Nell chatuje na internetu a popíjí víno. Douglas jde po ulici a uľ mu dělá trochu problémy mít vztyčenou hlavu. Cassandra se dívá z okna svého bytu v L.A. John jde sám domů bostonskou ulicí.


skladby
"Something About You" (The Four Tops) Vonda Shepard
"Miss Gulch" ("Wicked Witch of the West")
"Goodbye To Love" (The Carpenters) Vonda Shepard
 

další epizoda


spřátelené stránky:
www.bundastránky.cz Friends Again Brutální Nikita Průvodce seriálem Dawsonův svět Roswell Městečko South Park Melrose Place Buffy - Přemoľitelka upírů
Jennifer Lopez Brutální Nikita RED DWARF - Červený Trpaslík Sex ve městě Simpsonovi ER - Pohotovost OUTER LIMITS - krajní meze Průvodce seriálem Směr Jih - dueSouth

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!
     Ally McBeal ™ a © (nebo copyright) Fox. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, duplikace, či distribuce v jakékoli formě je přísně zakázána.
Tyto stránky ani jejich obsah nejsou autorizovány společností Fox či jinými vlastníky práv k produktům na těchto stránkách se vyskytujícím.

copyright © crudo 2000-2023 | všechna práva vyhrazena | crudo@crudo.cz | Projekt Pinknet | http://www.ally.cz