doporučuji:
Filmy online

'Allo! 'Allo! (britcom Haló, Haló)

'Lost

filmpub

www.bundastránky.cz

Simpsonovi

Jsem do tebe blázen (Mad About You)

www.newyorkrangers.cz

ocenění:
Cil Dne

Tip Dne

bannery:
bannery na vaąe stránky

Ally McBeal
předchozí epizoda
4 / 5
další epizoda
Oficiální název: The Last Virgin
Český název:
Poslední panna
Oficiální označení:
#4M05 [AM405]

Napsal: David E. Kelley
Režie: Bill D'Elia

Guest Stars:

Albert Hall - soudce Seymore Walsh
Kevin Cooney - Lukas Pederson
Jami Gertz - Kimmy Bishop
Greta Sesheta - předseda poroty
Renee Goldsberry - křoví #1
Vatrena King - křoví #2
Melanie Taylor - křoví #3obsah epizody zpracoval dagvyk, za což mu náleží můj velký dík :)

Renee jde do obýváku a najde Ally dívat se na kazetu "Jak líbat". Ally začne rozpačitě vysvětlovat, že je nervózní ze třetí schůzky s Larrym. Renee jí jemně připomene, že lidé obvykle spolu spí už na první schůzce. "To je fajn," řekne Ally, "jak nemám být nervózní z prvního polibku?" A dodá, že už zapomněla, jak se líbá.

Příští den vejde Ally do kanceláře a najde tam Kim. Ta nerada přizná, že před šesti měsíci jí zamítli partnerství ve firmě Cole/Nyber. Kim je zažalovala a proces má být zítra. Její advokát ji však nemůže zastupovat, a tak chce za advokátku Ally. Firma jí byla vřele doporučena, a co víc, protistranu bude zastupovat Larry Paul.

Richard nevidí problém v tom, že Ally bude u soudu pracovat proti Larrymu. Řekne jí, že případ povede John a Ally bude přísedící. Ally se ale brání a připomíná, že s Larrym chodí. "Ally," uklidňuje ji Richard, "jsou zde důvody pro i proti, ale nakonec z toho bude co? Řekni to se mnou, Johne: Peníze."

"Tys ten případ vzala?" ptá se Larry nevěřícně. Ally chce vědět, jestli to nebude nějak nebezpečné. Larry řekne, že není ten typ právníka, který se znepřátelí s protistranou, takže je to v pořádku, pokud chce Ally zastupovat Kim. Jen se ještě ptá, a stěží udržuje vážný obličej, jestli Ally ví, proč Kim zamítli partnerství. Ally přizná, že neví.

"Kvůli puritánství?" ptá se John. Kim vysvětluje, že ji vyhodili, protože má své zásady, a oni řekli, že ji vyhodili, protože neuměla vyjít s ostatními kvůli svému puritánství. Pak si Kim všimne, že John mírně škube horním rtem jako králíček, a hned mu vypráví, že i ona má malý tik v oku, když je nervózní. John se strojeně usměje.

Larry přijde do zasedačky v Cage/Fish a Lukem Pedersonem z žalované firmy. Larry si vezme Ally stranou a připomene jí, co má dělat. Ally nejdřív přikyvuje, ale pak přestane a připomene Larrymu, že zastupuje druhou stranu. Larry se usměje. Když se všichni posadí, Pederson prosí Kim, aby byla rozumná. Larry řekne, že Pederson a Kim mají mnohem víc společného než rozdílného. "Nemám s ním nic společného," zavrčí Kim. Larry se tedy ptá, proč chtěla ve firmě pracovat, když s nimi nemá nic společného. Kim protestuje, že s nimi nespolupracovala, že prostě přišla, udělala si svou práci a odešla. Larry se ptá, proč, když své kolegy nepovažovala za partnery, tak stála o partnerství ve firmě. Najednou slyšíme zvuk vody tekoucí do sklenice a dramatický zvuk zvonů. To si John sedá ke stolu. John a Larry a sebe hledí jako John Wayne a Clint Eastwood. John řekne, že může být pravda, že vyhodili Kim, protože neměla s nikým nic společného, ale skutečnost je taková, že ji vyhodili, protože je příliš cudná a morální. "Chcete, aby se tahle zpráva roznesla po městě?" ptá se John Pedersona, "že ve vaší firmě není místo pro pobožné?" Larry žádá Johna, aby se k nim nenakláněl tak blízko, že jsou vidět jeho chloupky pod nosem. Johnův ret začne škubat. Posadí se a vraždí Ally pohledem.

V kanceláři John vysvětluje Kim, že její vystupování v zasedačce jejich případu příliš nepomohlo. Připomene jí, že partnerství spočívá v tom, že lidé jsou partneři. Pak začne vyprávět, že v dospívání nebyl příliš oblíbený, a tak si vytvořil ulitu, aby nebyl tak lehce zranitelný. Ale bylo pro něj také složitější vpustit někoho dovnitř. A tak zůstal sám. Pak řekne Kim, aby zítra přišla k soudu odpočinutá a byla přístupnější. Kim si není jistá, a tak John řekne: "Tam někde uvnitř je nádherná dívka, Kimmy, jen ji musíte nechat vyjít ven."

"Ne, vážně nemůžu zůstat," řekne Larry, když doprovází Ally domů ze třetí schůzky. "Musím se připravit na zítřejší případ." Ally se zasměje a vznikne dlouhá pauza. Podívají se na sebe. Larry se nakloní a odhrne Ally pramen vlasů z tváře. "Přál bych si, aby dnešní večer neskončil," zašeptá Larry. Ally souhlasí a je připravena na polibek. Larry se k ní pomalu nakloní a políbí ji na čelo. Řekne dobrou noc a odejde. Ally zavrčí a zoufale udeří hlavou o zeď.

Ráno Renee uklidňuje Ally, že Larry prostě jen nechce spěchat a že polibek na čelo slibuje víc než polibek na tvář. "Vlastně o nic nejde," řekne Ally, "Jen jsem potkala muže. Co víc můžu ztratit? Jsem právnička, jsem nezávislá, svět mi leží u nohou a jsem žena! A jestli mě nemiluje, nevím, co budu dělat," dokončí Ally.

Usměvavá a odpočinutá Kim vypovídá u soudu, že byla připravená na to, že ji neudělají partnerkou ve firmě, ale vysvětlení, že je to kvůli jejímu puritánství, ji neuspokojilo. John připomene, že partnerství spočívá v partnerství. Kim to připouští, ale nezdá se jí, že by ji takto měli trestat za to, že nepije, neplácá se smíchy do kolen, když slyší lechtivý vtip, a nechodí po práci na večírky. Pan Pederson jí řekne, že nebyla pro klienty dostatečně zábavná, což bylo stejně důležité jako dobře vykonaná právnická práce. Larry se ptá Kim, jestli je opravdu žena se zásadami, nebo jestli to jen nepředstírá. Když to Kim odmítne, připomene jí Larry, jak loni o Vánocích dala všem "Knihu o počestnosti" od Williama Benetta. Kim to přiznává a dodá, že je to pěkná kniha. Larry pokračuje otázkou, jestli den před týmiž Vánocemi odstranila z kanceláře všechno jmelí. Kim na to odpověděla, že tenhle zvyk podporuje volný sex. Larry se dál ptá, jestli si někdy Kim stěžovala, že sekretářky nosí krátké sukně. Kim to připustí s tím, že móda jde někdy příliš daleko. Larry jí dál připomene samolepku, kterou má na autě. Kim řekne, že tu si tam dala už strašně dávno. Ally a John se mračí a Kim dostane tik do oka. Larry se ještě zeptá, jestli chtěla od svých spolupracovníků, aby se společně modlili. "To bylo před velkým případem," řekne Kim, "a já jsem na tom netrvala." Kimino oko začalo rychle mrkat. Všichni v porotě se nakloní blíž, aby lépe viděli. Kim si rychle zakryje oko dlaní.

Na chodbě pak Ally říká Larrymu, že jeho metody byly zbytečně přísné a že se jí nelíbily. Larry cítí, že je v tom ještě něco jiného, a ptá se, co se děje. Ally mu to ale nechce říct a odejde. John to sleduje. "Je příliš citlivá," řekne Larrymu. "Na vašem místě bych za ní šel." "Já ne," odpoví Larry. "Samozřejmě," řekne John, "mohlo by to znesnadnit život o samotě." A nechá Larryho o samotě, aby to strávil.

"Problémem nebyly její zásady," říká pan Pederson, "ale lidi se s ní necítili dobře." John zaútočí, jestli se v jejich firmě, která má přes tři sta zaměstnanců, nenašlo místo pro jednu pannu, a že to není příliš lichotivé, když si ostatní budou říkat - raději se budeme smát hloupým vtipům a ocucávat si obličeje pod jmelím, jinak nás taky vyhodí. Navíc ji nikdo při nástupu do práce nevaroval, že její zásady mohou být někdy použity proti ní. Dřív než Pederson stačí odpovědět, John odvolá všechny svoje otázky.

Ally přijde za Larrym do kanceláře a omlouvá se, že ji rozhodilo, když ji včera nepolíbil. Larry jí vysvětlí, že nechce na nic spěchat, protože má pocit, že teď je to to pravé a nechce o to přijít. Ally navrhne, že by mohli ještě zpomalit. Ale Larry řekne: "Ally, neutíkej ode mě, neutíkej od svých citů. Copak nevidíš, že jsem vystrašený? Dřív jsem si po rozchodu s jednou ženou hned našel jinou, ale teď mám pocit, že ty bys mohla být ta pravá, a trochu mě to děsí." Ally stydlivě přizná, že má pocit, že zapomněla, jak se líbá. Larry odpoví, že když ji poprvé uviděl, měl pocit, že zapomněla, jak milovat a být milována. Ally na to řekne, že neví, co odpovědět, a odejde. "Někdy moc mluvím," řekne si Larry a mračí se.

"Když bylo Kim Bishopové čtrnáct," vypráví John porotě, "byla jediná v partě, kdo nezačal kouřit. Na vysoké chodila místo na večírky do kostela. Když se její kamarádky vydaly za zábavou, ona šla do knihovny a studovala s představou, že jednou dostane partnerství v právnické firmě. Dnes je jednou z nejbystřejších a nejproduktivnějších pracovnic právnické firmy, která jí odmítla partnerství, protože její život je málo divoký. Posmíváme se nevinnosti, čistotě. Věříte v Boha? Dobrá, nechte si to pro sebe. Odmítáte předmanželský sex? Budou si z vás dělat legraci. Nechcete pít po práci alkohol? Tak jakým partnerem byste mohli být? Jak bychom mohli respektovat cudné lidi? Jsou hloupí. Pokud chcete vědět jak hloupí jsou, podívejte se na ni. Věřila, že je dobrou právničkou. Chodila do práce, vyhrávala případy, a odměnili ji za to, bez ohledu na to, jak zábavná byla. Jak je to hloupé?"

Porota rozhodla ve prospěch žalované strany. John se Kim omlouvá a navrhuje jí odvolání. Kim ale souhlasí s verdiktem. Upřímně děkuje Johnovi za jeho podporu a laskavá slova. Její oko začne pomrkávat a John také dostane svůj tik. Kim se zeptá, jestli by s ní John nešel na večeři. John souhlasí a pískne nosem.

Ally sedí v kanceláři. Zazvoní telefon. Je to Larry. Ally prohodí pár nezávazných frází a zakončí větou, že by se mohli někdy sejít a zavěsí. Zavře oči a potřese hlavou. Najednou vejde Larry s mobilem v ruce. "Někdy bychom se mohli sejít?" ptá se a pitvoří se. "Myslela sis, že budu jen tak sedět a čekat, až něco navrhneš? Možná se všeho bojíš, Ally, ale já ne." Ally ho upozorní, že viděl jen špičku neurotického ledovce, že je nenormální a neschopná nechat se milovat. "Tak bychom na tom měli začít pracovat," řekne Larry, nakloní se k Ally a dlouze ji políbí. Ally vstane a obejmou se. Pak se navzájem ujišťují, že se uvidí zítra i pozítří.

skladby
Everybody Loves A Lover (Doris Day), Vonda Shepard
"Going the Distance" (Conti)
Cupid/I've Loved You For A Long Time (The Spinners), Lisa Nicole Carson & Vonda Shepard
Isn't It Romantic? (Rodgers/Hart), Vonda Shepard
Try To Remember (from "The Fantasticks", Jones/Schmidt), Vonda Shepard
For Once In My Life (Miller/Murden), Vonda Shepard
 

další epizoda


spřátelené stránky:
www.bundastránky.cz Friends Again Brutální Nikita Průvodce seriálem Dawsonův svět Roswell Městečko South Park Melrose Place Buffy - Přemoľitelka upírů
Jennifer Lopez Brutální Nikita RED DWARF - Červený Trpaslík Sex ve městě Simpsonovi ER - Pohotovost OUTER LIMITS - krajní meze Průvodce seriálem Směr Jih - dueSouth

Valid CSS!

Valid HTML 4.01!
     Ally McBeal ™ a © (nebo copyright) Fox. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, duplikace, či distribuce v jakékoli formě je přísně zakázána.
Tyto stránky ani jejich obsah nejsou autorizovány společností Fox či jinými vlastníky práv k produktům na těchto stránkách se vyskytujícím.

copyright © crudo 2000-2024 | všechna práva vyhrazena | crudo@crudo.cz | Projekt Pinknet | http://www.ally.cz